ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Prezes – Ryszard Harasim
Wiceprezes – Andrzej Wiczkowski
Wiceprezes – Tadeusz Sobierajski
Wiceprezes – Aleksander Gawryluk
Sekretarz – Zdzisław Szramowski
Skarbnik – Stanisław Tyszkowski

Członkowie Prezydium:
Stanisław Siwkowski,
Krzysztof Makowski,
Gustaw Marek Brzezin,
Marcin Krajewski,
Henryk Kacprzyk,
Stefan Grzymowicz,
Janusz Rudzis,
Mirosław Pieczarka,
Krzysztof Ruczyński

Członkowie Zarządu:
Aleksander Cydejko,
Adam Zaręba,
Grzegorz Marchlewicz,
Michał Przybylski,
Edward Rawiński.

Komisja rewizyjna:
Bogdan Grzymowicz,
Zbigniew Tomczyk,
Stanisław Kamiński

__________

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

ul. Stapińskiego 19 C
14-100 Ostróda
tel.: 89 642-31-41; 89 642 31 00
fax.: 89 642 31 03