Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostródzie:

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ostródzie: 

1.  Adam Schmidt – Prezes

2. Krzysztof Krześniak – V-ce Prezes

3. Stanisław Jasiński – Skarbnik

4. Dariusz Truszczyński – Sekretarz

5. Waldemar Kułakowski – Członek Zarządu

6. Stanisław Gorzelewski – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

1.  Mirosława Kwiatek – Przewodnicząca

2. Tomasz Nowakowski – V-ce przewodniczący

3. Andrzej Olszewik – Członek