PRZEPISY I WYTYCZNE

Wymagania organizacyjno – technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie ul. Stapińskiego 19 C

Aneks nr 1 z dnia 2 września 2013 r. do Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 6 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z dnia 16.04.2013 r.

Wymagane dokumenty do przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP),

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU W SYSTEMIE MONITOROWANIA ALARMÓW POŻAROWYCH