INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA ROK 2018 

1.  Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP
– 03.03.2018 r. – 11.03.2018 r. 
– na bazie JRG Ostróda
2. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
– 07.04.2018 r. 10.06.2018 r. 
– na bazie JRG Ostróda
3. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
– 07.04.2018 r. 10.06.2018 r.
– na bazie JRG Morąg
4. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP
– na bazie JRG Morąg
5. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (e-learning)
– 08.09.2018 r. 14.10.2018 r.
– na bazie JRG Ostróda
6. Szkolenie Naczelników OSP
– 17.11.2018 r. – 25.11.2018 r. 

– na bazie JRG Ostróda
7. Szkolenie Kierujących Działaniami Ratowniczymi OSP (Dowódców OSP)
– 01.12.2018 r. – 09.12.2018 r. 

– na bazie JRG Ostróda

___________

1. KARTA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE – WERSJA AKTUALNA

___________

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych – Warszawa 2015 rok

PROGRAMY SZKOLENIA 

Program Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
Program Szkolenia Kierowców-Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych
Program Szkolenia Kierujących Działaniem Ratowniczym dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)

Program Szkolenia Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych
Program Szkolenia Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej