WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY ze STANOWISKIEM KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

   NACZELNIK WYDZIAŁU:


kpt. Łukasz Zaniewski
tel. 89 642 31 25

zaniewski@kppsp.ostroda.pl

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:


kpt. Daniel Szczesny
tel. 89 642 31 49

szczesny@kppsp.ostroda.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. 

DYŻURNY OPERACYJNY
st. asp.  Mariusz Licznerski; e-mail: licznerski@kppsp.ostroda.pl
 

 STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
asp.  Piotr Czubak; e-mail: czubak@kppsp.ostroda.pl
 

 

 DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
ogn.  Marcin Grabarz; e-mail: grabarz@kppsp.ostroda.pl
 

 DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
st. ogn. Mariusz Nycz; e-mail: nycz@kppsp.ostroda.pl
 

 

 DYŻURNY OPERACYJNY
st. kpt. Piotr Krzyżaniak