WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY ze STANOWISKIEM KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

   SPECJALISTA:


kpt. Łukasz Zaniewski
tel. 89 642 31 49

zaniewski@kppsp.ostroda.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. 

DYŻURNY OPERACYJNY
st. asp.  Mariusz Licznerski; e-mail: licznerski@kppsp.ostroda.pl
 

DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
asp.  Piotr Czubak; e-mail: czubak@kppsp.ostroda.pl
 

 DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
st. ogn.  Jacek Rybicki; e-mail: rybicki@kppsp.ostroda.pl
 

 DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIA
ogn. Mariusz Nycz; e-mail: nycz@kppsp.ostroda.pl
 

 

 DYSPOZYTOR
ogn. Wiktor Marchlewicz; e-mail: marchlewicz@kppsp.ostroda.pl