SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

KIEROWNIK SEKCJI:


asp. sztab. Mieczysław Świdczuk
tel. 89 642 31 14

swidczuk@kppsp.ostroda.pl

   TECHNIK:


sekc. Monika Błażejowska
tel. 89 642 31 26

blazejowska@kppsp.ostroda.pl