SEKCJA KADR I ORGANIZACJI

KIEROWNIK SEKCJI:


Magdalena Zglenicka
tel. 89 642 31 24

zglenicka@kppspostroda.pl

   REFERENT:


Dorota Krawczyk
tel. 89 642 31 22

krwaczyk@kppsp.ostroda.pl