OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

ZMIANY W REGULAMINIE OTWP

Uchwałą nr 7/1/2017 z dnia 17 października 2017 R. prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP wprowadziło zmiany do regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zmiany dotyczą podziału uczestników na grupy.
W pkt. III Regulaminu OTWP nowy zapis brzmi:
W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
I grupa – uczniowie klas I- VI szkół podstawowych
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VII oraz gimnazjum klasy II i III
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Zmiany obowiązywać będą w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Podstawowe przepisy przydatne do OTWP

Materiały pomocnicze dotyczące turnieju

Testy z eliminacji gminnych