KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTRÓDZIE

Komenda Powiatowa PSP w Ostródzie mieści się przy ul. Stapińskiego 19 C. Stanowisko Komendanta Powiatowego PSP pełni  bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski, a Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP kpt. mgr inż. Rafał Napiórkowski. W systemie 8 – godzinnym pracuje 13 funkcjonariuszy i 3 pracowników korpusu służby cywilnej. Dodatkowo w systemie zmianowym 24/72 służbę pełni 5 dyspozytorów Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. Komendzie podległe są dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze w Ostródzie i Morągu.