DANE KONTAKTOWE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OSTRÓDZIE

ul. Stapińskiego 19 C
14-100 Ostróda
tel.: 89 642-31-41; 89 642 31 00
fax.: 89 642 31 03
sekretariat@kppsp.ostroda.pl

__________

TELEFONY W URZĘDZIE
 

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY 

NACZELNIK WYDZIAŁU:

kpt. Łukasz Zaniewski
tel. 89 642 31 25

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:
kpt. Daniel Szczesny
tel. 89 642 31 49
JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
mł. bryg. Marcin Wiśniewski
tel. 89 642 31 11

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
st. kpt. Grzegorz Różański
tel. 89 642 31 11

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w MORĄGU

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
bryg. Adam Zaręba
tel. 89 757 22 88

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
kpt. Bogdan Grzymowicz
tel. 89 757 22 88

SEKCJA FINANSÓW:

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
mł. bryg. Katarzyna Kazimierczyk
tel. 89 642 31 23

STARSZY REFERENT:
Agnieszka Licznerska
tel. 89 642 31 29

SEKCJA KADR I ORGANIZACJI:

KIEROWNIK SEKCJI:
Magdalena Zglenicka
tel. 89 642 31 24

REFERENT:
Dorota Krawczyk
tel. 89 642 31 22

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA

KIEROWNIK SEKCJI:
mł. bryg. Katarzyna Wiśniewska
tel. 89 642 31 28

STARSZY INSPEKTOR:
asp. Arkadiusz Stępka
tel. 89 642 31 27

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

KIEROWNIK SEKCJI:
asp. sztab. Mieczysław Świdczuk
tel. 89 642 31 14

TECHNIK:
sekc. Monika Błażejowska
tel. 89 642 31 26

__________

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
bryg. Andrzej Jankowski
KW PSP Olsztyn ul. Niepodległości 16
telefon: 89 522 95 52
email: iod@kwpsp.olsztyn.pl

__________