KOMÓRKI ORGANIZACYJNE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻRNEJ w OSTRÓDZIE

WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY ze STANOWISKIEM KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP w OSTRÓDZIE

NACZELNIK WYDZIAŁU:

 

tel. 89 642 31 25

 

SPECJALISTA W WYDZIALE OPERACYJNO-SZKOLENIOWYM:
kpt. Łukasz Zaniewski

tel. 89 642 31 25
zaniewski@kppsp.ostroda.pl

MŁODSZY TECHNIK W WYDZIALE OPERACYJNO-SZKOLENIOWYM:
st. str. Monika Błażejowska

tel. 89 642 31 49
blazejowska@kppsp.ostroda.pl

__________

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
st. kpt. Marcin Wiśniewski

tel. 89 642 31 11
wisniewski@kppsp.ostroda.pl

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
kpt. Grzegorz Różański

tel. 89 642 31 11
rozanski@kppsp.ostroda.pl

__________

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w MORĄGU

DOWÓDCA JEDNOSTKI:
bryg. Adam Zaręba

tel. 89 757 22 88
zareba@kppsp.ostroda.pl

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:
kpt. Bogdan Grzymowicz

tel. 89 757 22 88
grzymowicz@kppsp.ostroda.pl

__________

SEKCJA FINANSÓW

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
mł. bryg. Katarzyna Kazimierczyk

tel. 89 642 31 23
kazimierczyk@kppsp.ostroda.pl

STARSZY REFERENT:
Agnieszka Licznerska

tel. 89 642 31 29
licznerska@kppsp.ostroda.pl

__________

SEKCJA KADR I ORGANIZACJI

KIEROWNIK SEKCJI:
Magdalena Zglenicka

tel. 89 642 31 24
zglenicka@kppsp.ostroda.pl

REFERENT:
Dorota Krawczyk

tel. 89 642 31 22
krawczyk@kppsp.ostroda.pl

__________

SEKCJA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA

KIEROWNIK SEKCJI:
st. kpt. Katarzyna Wiśniewska

tel. 89 642 31 28
wisniewska@kppsp.ostroda.pl

STARSZY TECHNIK:
mł. asp. Arkadiusz Stępka

tel. 89 642 31 27
stepka@kppsp.ostroda.pl

__________

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

KIEROWNIK SEKCJI:
asp. sztab. Mieczysław Świdczuk

tel. 89 642 31 14
swidczuk@kppsp.ostroda.pl

SPECJALISTA:
st. kpt. Piotr Krzyżaniak

tel. 89 642 31 26
krzyzaniak@kppsp.ostroda.pl