KIEROWNICTWO KOMENDY

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OSTRÓDZIE

st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
tel. 89 642 31 41 
ostrowski@kppsp.ostroda.pl
 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
w OSTRÓDZIE

st. kpt. mgr inż. Rafał Napiórkowski
tel. 89 642 31 41
napiorkowski@kppsp.ostroda.pl