JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PSP w OSTRÓDZIE

  DOWÓDCA JEDNOSTKI:


st. kpt. Marcin Wiśniewski
tel. 89 642 31 11

wisniewski@kppsp.ostroda.pl

   ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:


kpt. Grzegorz Różański
tel. 89 642 31 11

rozanski@kppsp.ostroda.pl