LICZBA ZDARZEŃ ZA DANY OKRES, W PORÓWNANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU UBIEGŁEGO ROKU, W ROZBICIU NA JEDNOSTKĘ PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego Ostróda 30-11-2017
    rok rok rok rok
Lp. Powiat/Gmina 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Raport wykonano z programu Zestawienia-ST firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
1 ostródzki 1140 1219 380 356 689 781 71 82
      2 Dąbrówno 50 45 12 11 37 33 1 1
      3 Grunwald 66 67 24 23 38 41 4 3
      4 Małdyty 74 103 30 35 41 62 3 6
      5 Miłakowo 60 72 21 19 39 53 0 0
      6 Miłomłyn 82 87 24 20 52 60 6 7
      7 Morąg 248 273 96 95 145 170 7 8
      8 m. Ostróda 274 287 84 77 157 170 33 40
      9 Ostróda 203 202 56 45 135 143 12 14
      10 Łukta 83 83 33 31 45 49 5 3
RAZEM:   1140 1219 380 356 689 781 71 82
Wzrost[%] do roku ubiegłego   6,9 % -6,3 % 13,4 % 15,5 %