Historia Straży Pożarnej w Ostródzie.

Rok 1945 – po wycofaniu się wojsk niemieckich i przejściu na zachód Armii Czerwonej do Ostródy zaczęli przybywać ludzie z różnych krańców Polski. Niektórzy z nich przed wojną działali w Ochotniczych Strażach Pożarnych i postanowili się zorganizować. Prezesem pierwszej powojennej OSP w Ostródzie był dh Stanisław Bieranowski.

W początkowym okresie mieli na wyposażeniu sikawkę i wózek ręczny. Poprzez różnego rodzaju akcje dochodowe ludzie ci zdobywali sprzęt i mundury.Rok 1949 – decyzją władz wojewódzkich i powiatowych zostaje powołane do życia pierwsze w województwie Powiatowe Pogotowie Pożarnicze, które na swym wyposażeniu posiada samochód bojowy FORD V-8, 3 motopompy oraz etatów strażaków w tym 3 kierowców.

Rok 1950 – dzięki wsparciu finansowemu władz wojewódzkich i powiatowych oraz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej przystąpiono do odbudowy poniemieckiej strażnicy przy ul. Stapińskiego. Większość prac wykonywana była w czynie społecznym.

Rok 1952 – oddano do użytku część garażową, operacyjną i socjalną w budynku przy ul. Stapińskiego. Znajdowały się tam pomieszczenia biurowe, punkt alarmowy, stołówka, sypialnie, świetlica i sanitariaty. Na parterze były 4 boksy garażowe. Na tamte lata były to warunki luksusowe.

Rok 1954 – Komendantem Powiatowego Pogotowia Pożarniczego w Ostródzie a od 1960 r. Zawodowej Straży Pożarnej zostaje ppłk. Henryk Cichocki.

Rok 1960 – dnia 15 grudnia powołana została w Ostródzie Zawodowa Straż Pożarna. Służba w niej była pełniona w systemie 24 godz. służby i 24 godz. wolnego. Następował powolny wzrost etatowy oraz napływało sporo sprzętu. ZSP na początku posiadała samochody: Star 25 (GBM 2/8) i drugi z drabiną (17 metrów).

Rok 1970 – Zawodowa Straż Pożarna w Ostródzie liczy już 32 etaty i przestaje się mieścić w zajmowanym budynku. Powstaje myśl o budowie nowego budynku.

Rok 1974 – nowy budynek, który powstał z tyłu za dotychczasowym budynkiem, zostaje oddany do użytku. Tuż po zakończeniu budowy strażacy rozpoczynają adaptację dotychczasowego budynku na cele mieszkaniowe.

Rok 1980 – na emeryturę odchodzi dotychczasowy Komendant ppłk. Henryk Cichocki. Nowym Komendantem zostaje chor. Waldemar Wajdyk

Rok 1985 – do użytku zostaje oddana Rejonowa Stacja Obsługi Sprzętu Pożarniczego. Powstała ona na miejscu Stacji Obsługi Samochodów. Na etacie pracowało 2 pracowników oraz pomagali im kierowcy ze zmian służbowych.

Rok 1989 – 11 czerwca o godz 12:00 Zawodowa Straż Pożarna otrzymuje ufundowany przez społeczeństwo ziemi ostródzkiej sztandar.

Rok 1992 – powstaje Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Do Komendy zostaje również dołączona Jednostka JRG w Iławie.
Dowódcą JRG w Ostródzie zostaje asp. Krzysztof Krześniak.

Rok 1998 – na emeryturę odchodzi Komendant mł. bryg. Waldemar Wajdyk. Jego miejsce zajmuje kpt. Andrzej Olszewik.

Rok 1999 – wskutek reformy administracyjnej kraju powstaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Odłączona zostaje od Komendy w Ostródzie – JGR Iława. Przyłącza się do Powiatu JRG Morąg.

Rok 2002 – następuje zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego. Odwołany zostaje st. kpt. Andrzej Olszewik, na jego miejsce Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki powołuje dotychczasowego zastępcę st. kpt. Ryszarda Harasima

Rok 2005 – Komenda Powiatowa w Ostródzie przenosi się do nowego budynku (oficjalne otwarcie 23 września).

Rok 2007 – na zaopatrzenie emerytalne odchodzi Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mł. bryg. Ryszard Harasim. Na jego miejsce, dnia 1 lutego 2007 r. roku, Warmińsko; Mazurski Komendant Wojewódzki powołuje mł. bryg. Jana Słupskiego. Dowódcą JRG w Ostródzie zostaje kpt. Grzegorz Dębski

Rok 2008 – z dniem 1 czerwca powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie st. kpt. Tomaszowi Ostrowskiemu, z dniem 1 sierpnia st. kpt. Tomasz Ostrowski został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie.