JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA PSP w MORĄGU

DOWÓDCA JEDNOSTKI:


bryg. Adam Zaręba
tel. 89 757 22 88

zareba@kppsp.ostroda.pl

   ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI:


kpt. Bogdan Grzymowicz
tel. 89 757 22 88

grzymowicz@kppsp.ostroda.pl