Zapytanie ofertowe dotyczące tankowania pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Ostróda w 2021 r.