Ogłoszenie – wyniki naboru

Wyżej wymienieni kandydaci pozytywnie przeszli proces rekrutacji do służby w KP PSP Ostróda. Po przeprowadzeniu całego procesu postępowania kwalifikacyjnego i podsumowaniu punktacji ogólnej Komisja Kwalifikacyjna wskazała czterech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną sumę punktów (tj. numery: 31,52, 17, 25) do skierowania na komisję lekarską celem orzeczenia zdolności do służby. W razie otrzymania opinii negatywnej przez któregoś z kadnydatów – na komisję lekarską skierowany zostanie kolejny.