Ogłoszenie – IV i V etap naboru do służby

Lista kandydatów zakwalifikowanych do IV i V etapu naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie:

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na rozmowę kwalifikacyjną proszeni są o składanie w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie (ul. Stapińskiego 19C), w dniach 11-14.12.2020 r., dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności (wyszczególnione w ogłoszeniu).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zgodnie z wyżej zamieszczonym harmonogramem, 16.12.2020 r. w siedzibie komendy.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym kandydaci zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.