Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie

W czwartek 27 lutego w Ostródzie, pod przewodnictwem Prezesa ZOPZOSP RP dh Ryszarda Harasima odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas zebrania dh Ryszard Harasim przedstawił wyniki etapu powiatowego konkursu plastycznego „Zapobiegam Pożarom”. Ponadto określony został program organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w naszym powiecie. Tegoroczne eliminacje powiatowe odbędą się w Gierzwałdzie. Na koniec posiedzenia ostródzki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Ostrowski korzystając z okazji, przekazał członkom zarządu informacje związane ze sposobem postępowania w przypadku podejrzenia kontaktu z osobami zainfekowanymi koronawirusem. Informacje te prezesi i komendanci gminni OSP przekażą jednostkom ochotniczych straży pożarnych na swoim terenie.

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański