Zabezpieczenie neutralizacji niewybuchów

W czwartkowy poranek 20 lutego, w Ostródzie rozpoczęły się czynności związane z neutralizacją niewybuchów z czasów II Wojny Światowej.

Granaty i pociski moździerzowe odnaleziono przy przystani klubu sportowego „Sokół”. Na miejsce akcji z ostródzkiej JRG wyjechały samochód ratowniczo-gaśniczy, ratownictwa wodnego z łodzią oraz rozpoznawczo ratowniczy. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia pod względem pożarowym. Ponadto przy pomocy łodzi sprawdzili linię brzegową jeziora Drwęckiego oraz dozorowali strefę zagrożenia od strony akwenu. Zgodnie z oceną wojskowego patrolu saperskiego dwa granaty nie nadawały się do transportu na poligon. Saperzy uznali, że zdetonują je w pobliżu. Konieczna była ewakuacja mieszkańców pobliskiego budynku oraz wstrzymanie ruchu kolejowego i drogowego w promieniu 200 metrów. Ładunek wybuchowy został w bezpieczny sposób zneutralizowany przez żołnierzy. Działania ratownicze trwały około 3,5 godziny.

Opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: st. kpt. Marcin Wiśniewski