Jednostki OSP z gminy Morąg ćwiczyły gaszenie pożaru lasu

W piątek 8 listopada odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, połączone z koncentracją gminną jednostek OSP gminy Morąg.

Manewry odbyły się na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Dobrocin w rejonie Leśnictwa Strzała. Scenariusz zakładał, że w lesie wybuchł pożar, który intensywnie się rozprzestrzeniał. Miejsce pożaru było znacznie oddalone od punktu czerpania wody. Nieprzypadkowo w taki sposób zrealizowano ćwiczenia, w których wzięła udział morąska jednostka ratowniczo-gaśnicza i 11 jednostek OSP gminy Morąg. Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu współpracy strażaków ochotników z funkcjonariuszami PSP, między innymi w organizacji i sposobie realizacji dowożenia wody do celów gaśniczych. Zadania postawione przed strażakami zakładały, że będą gasić pożar w sposób ciągły, aż do jego ugaszenia. Cała akcja gaśnicza była złożona i wielowątkowa. Podsumowując ćwiczenia bryg. Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie, wskazał obszary, które wymagają udoskonalenia podczas wspólnych akcji gaśniczych tego typu. Jednomyślnie Komendant, Burmistrz Miasta i Gminy Morąg Tadeusz Sobierajski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrocin Szymon Nowak, którzy również obserwowali ćwiczenia, uznali, że wspólne ćwiczenia są dobrym sposobem wypracowania odpowiednich rozwiązań w tym zakresie. 

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański