Odprawa załogi z komendantem powiatowym

W dniach 4 i 6 września odbyła się kolejna z cyklicznych narad kwartalnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z załogą.

Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Ostrowski spotkał się ze strażakami i pracownikami jednostek ratowniczo-gaśniczych z Morąga i Ostródy oraz systemu codziennego służby. Komendant podziękował strażakom za wkład pracy w tworzeniu sali edukacyjnej „Ognik” oraz przedstawił sprawy bieżące. Mł. bryg. Katarzyna Kazimierczyk – Główny Księgowy przekazała informacje związane z budżetem komendy. Ponadto funkcjonariusze sekcji kwatermistrzowsko –  technicznej omówili sprawy logistyczne.  

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: bryg. Adam Zaręba, kpt. Grzegorz Różański