Spotkania z kierownictwem OSP powiatu ostródzkiego

29 i 30 sierpnia w Ostródzie i Morągu odbyły się spotkania z komendantami gminnymi i członkami zarządów jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu ostródzkiego.

Odprawom przewodniczył bryg. Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wraz z dh. Ryszardem Harasimem – Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Głównym tematem spotkań był tryb wnioskowania oraz możliwości wydatkowania środków dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne pt. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku. Ponadto kpt. Łukasz Zaniewski z wydziału operacyjno – szkoleniowego przedstawił plany szkoleń i kursów dedykowanych druhom OSP w ostatnim kwartale 2019 roku.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: bryg. Adam Zaręba, kpt. Grzegorz Różański