Uroczysta zmiana służby

Zmiana służby, 30 kwietnia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Ostródzie i Morągu miała wyjątkowy przebieg.

Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  gen. brygadier Leszek Suski otrzymał list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich strażaków PSP i druhów ochotników. Z tej okazji na placach alarmowych zgromadzili się strażacy i pracownicy z KP PSP Ostróda. Treść listu podczas zmiany służby przedstawił  bryg. Tomasz Ostrowski – ostródzki Komendant Powiatowy PSP.

opracowanie,  zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański