Dwunastu druhów OSP zdobyło uprawnienia naczelnika

Dwunastu druhów OSP z powiatu ostródzkiego zdobyło kolejny poziom wyszkolenia.

Ukończyli specjalistyczny kurs naczelników OSP. Szkolenie odbyło się w ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP, która zdobyła akceptację Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do przeprowadzenia szkolenia na tym poziomie. Zwieńczeniem kształcenia był egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali 24 listopada. Nowi naczelnicy sprawdzani byli pod względem wiedzy teoretycznej. Umiejętności praktyczne zweryfikowane były na niższych szczeblach kształcenia pożarniczego. Funkcja naczelnika OSP jest jedną z najważniejszych w ochotniczych strażach pożarnych. Naczelnik odpowiada za stan sprzętu, wyposażenia oraz realizację samokształcenia w OSP. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wręczył kpt. Rafał Napiórkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: st. kpt. Marcin Wiśniewski