Listopadowe Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Listopad jest miesiącem, w którym w kraju odbywały się akademie honorowych dawców krwi PCK.

Idea humanitarnego spieszenia z pomocą jaką, jest oddawanie cząstki samego siebie w postaci krwi, dla naszej grupy zawodowej jest niezwykle bliska. W szeregach PSP i OSP jest wielu honorowych krwiodawców, którzy oddają krew potrzebującym. Przy naszej komendzie działa Klub HDK, który skupia honorowych dawców z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Ostródzie i Morągu oraz inne osoby.  W naszym powiecie uroczyste akademie PCK odbyły się 24 i 25 listopada w Morągu i Ostródzie. Podczas XX Rejonowego Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej Morąg 2017 wręczono odznaczania i wyróżnienia.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Morągu wyróżnił dyplomami uznania za wspieranie działań PCK promujących honorowe krwiodawstwo:

  • Komendę Powiatową PSP w Ostródzie – dyplom odebrał Komendant Powiatowy bryg. Tomasz Ostrowski
  •  mł. bryg. Adama Zarębę – Dowódca JRG Morąg

Wyróżnieni funkcjonariusze KP PSP Ostróda:

Polski Czerwony Krzyż Warmińsko- Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie, nadał odznakę I stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”- krwiodawcom, którzy oddali 18 litrów:

  • mł. asp. Paweł Świat

II stopnia – 12 litrów oddanej krwi:

  • mł. bryg. Adam Zaręba
  • sekc. Michał Budka

III stopnia – 6 litrów oddanej krwi:

  • asp. Marek Zieliński

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Ostródzie wyróżnił dyplomem uznania za wspieranie działań PCK promujących honorowe krwiodawstwo:

  • mł. kpt. Daniel Szczesny

Opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: asp. sztab Zbigniew Jankowski

[/su_custom_gallery]