Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego miała miejsce 4 września br. w Ostródzie. Uroczysty apel z tej okazji odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

Na  apel inauguracyjny przybyli liczni goście: Senator RP Bogusława Orzechowska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz. Służby mundurowe naszego województwa reprezentowali: bryg. Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, nadkom. Marcin Danowski – Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie oraz ppłk. Adam Basak – Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Ostródzie. Szczególnymi gośćmi na uroczystości byli Żołnierze Armii Krajowej. Rok szkolny to czas, w którym funkcjonariusze PSP odwiedzają szkoły z prelekcjami na temat bezpieczeństwa. Prowadzone są pogadanki edukacyjne propagujące zasady prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

Opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: Jan Liberacki