Nowy funkcjonariusz w szeregach Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski mianował mł. asp. Marcina Rybińskiego na stanowisko starszy ratownik. Pan mł. asp. Rybiński jest tegorocznym absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Na co dzień będzie pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Morągu. Decyzja o mianowaniu na stanowisko została wręczona w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie bryg. Piotra Wlazłowskiego i nowego Dowódcy strażaka – mł. bryg. Adama Zaręby. Nowo zatrudniony funkcjonariusz odebrał od przełożonych gratulacje i życzenia sukcesów oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych.

opracowała: st. kpt. Marcin Wiśniewski

zdjęcia: Magdalena Zglenicka